Trotuarele din strada Florilor, sectorul Rîşcani, pe ambele părți sunt în reparație

Trotuarele din strada Florilor, sectorul Rîşcani, pe ambele părți sunt în reparație
Trotuarele vechi erau deja impracticabile.
Proiectul este prevăzut pentru a fi executat în doi ani.
Prima etapă presupune:
-Pavarea trotuarelor;
-Schimbarea bordurilor;
-Amenajarea acceselor către blocurile de locuit;
-Reparația a două scări de acces către blocuri;
-Amenajarea locurilor de parcare.
Actualmente a demarat etapa II de reabilitare a trotuarelor din str. Florilor, în perimetrul str. Studenților – B. Voievod.
Este vorba despre amenajarea aleilor pietonale pe partea dinspre parc, instalarea sistemului de irigare şi iluminat stradal, a camerelor de supraveghere video şi a mobilierului urban.
***
Ремонтируются тротуары на улице Флорилор в секторе Рышкань, с обеих сторон.
Старые тротуары были уже непроходимыми.
Проект планируется реализовать за два года.
На первом этапе предусмотрены следующие работы:
- укладка тротуарной плитки;
- смена бордюра;
- обустройство доступа к жилым домам;
- ремонт двух лестниц, ведущих к домам;
- обустройство парковочных мест.
В настоящее время начат II этап реабилитации тротуаров на ул. Флорилор, на отрезке от ул. Студенцилор до ул. Б. Воевод. Речь идет об обустройстве пешеходных аллей со стороны парка, установке системы полива и уличного освещения, камер видеонаблюдения и городской мебели.