Vicepretorul sectorului Rîșcani, Oleg Suslov și specialist principal al secției locativ-comunală, Tatiana Gangan, în con...

Vicepretorul sectorului Rîșcani, Oleg Suslov și specialist principal al secției locativ-comunală, Tatiana Gangan, în conlucrare S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, compania ,,Sade-CGTH” au efectuat un control privind executarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă pe str. Studenților 12/2, 12/3, str. N. Dimo 25-31 cu fracții, str. M. Basarab 5-7 cu fracții. Lucrările sunt executate conform implementării Programului de Investiții Prioritare, prevăzut de Studiul d...e Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă și tratarea apelor uzate în mun. Chișinău, finanțat din sursele Băncii Europene de Investiții ale Băncii europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și din grantul investițional oferit de către Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate a Uniunii Europene, sub garanția Primăriei mun. Chișinău. La fața locului au fost discutate și examinată calitatea lucrărilor, încadrarea acestora în termenii contractuali. Au fost depistate problemele apărute pe parcursul desfășurării acestora. Pretura a dat indicații pentru înlăturarea neconformităților. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, @Татьяна Ганган

Vicepretorul sectorului Rîșcani, Oleg Suslov și specialist principal al secției locativ-comunală, Tatiana Gangan, în con...
Vicepretorul sectorului Rîșcani, Oleg Suslov și specialist principal al secției locativ-comunală, Tatiana Gangan, în conlucrare S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, compania ,,Sade-CGTH” au efectuat un control privind executarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă pe str. Studenților 12/2, 12/3, str. N. Dimo 25-31 cu fracții, str. M. Basarab 5-7 cu fracții. Lucrările sunt executate conform implementării Programului de Investiții Prioritare, prevăzut de Studiul d...e Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă și tratarea apelor uzate în mun. Chișinău, finanțat din sursele Băncii Europene de Investiții ale Băncii europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și din grantul investițional oferit de către Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate a Uniunii Europene, sub garanția Primăriei mun. Chișinău. La fața locului au fost discutate și examinată calitatea lucrărilor, încadrarea acestora în termenii contractuali. Au fost depistate problemele apărute pe parcursul desfășurării acestora. Pretura a dat indicații pentru înlăturarea neconformităților. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, @Татьяна Ганган